Kodukord

  • Eelregistreerimine

Meie kliinikus toimub vastuvõtt nii tööpäeviti kui ka laupäeval eelregistreerimisega.

Telefonil 64 13 111 või 64 13 110 saab aegu kinni panna kõigil kliiniku lahtioleku aegadel.

Interneti teel või läbi FB me praegu veel eelregistreerimist ei teosta.

Meie kogenud registraatorid püüavad teilt saadava info põhjal leida õige spetsialisti ja teile sobiva aja. Samuti oskavad nad öelda orienteeruva hinna, kuid see võib suuresti muutuda sõltuvalt uuringutest, mis võivad vajalikuks osutuda ja ravimitest.

Mõnedel juhtudel soovitavad ka teisi kliinikuid, kui meil vastava eriala spetsialistid puuduvad.

Kui tullakse teise arsti juurest, tuleks kaasa võtta vaktsineerimis- ja terviseraamatud, saatekirjad, röntgenpildid ja labori vastused.

Registraator informeerib ka erinõuetest eri protseduuride puhul (näiteks paastumine enne operatsiooni või vereproovi).

  • Polikliinik või päevane statsionaar

Kuigi enamik patsientidest saab abi esimese pooletunnise või tund aega kestva visiidiga, on suur hulk ka neid, kes vajavad lisauuringuid ja mõneks ajaks kliinikusse jätmist. Kindlasti jätame statsionaari eluohtlikus seisundis patsiendid, kuid üsna palju jääb meile loomi ka terveks päevaks lihtsalt uuringutele. Siin on eelkõige omaniku mugavust silmas peetud, sest sageli võtavad diagnostilised protseduurid aega tunde ja inimesed ei saa nii kaua töölt ära olla, et kliinikus istuda. Ka on turvalisem pidada haiget looma kliinikus järelevalve all, kui üksinda kodus. Kui loom vajab jälgimist ka öösel, siis teeme koostood Loomade Kiirabi Kliinikuga.

  • Ootamatud juhtumid

Ootamatud hädaolukorrad nagu liiklusõnnetused, sünnitused, haavad, kuseteede ummistused, maokeerd jne. oleme püüdnud vastu võtta järjekorrast hoolimata. Enamik loomaomanikke on niisugusel juhul mõistvad ja soostuvad ootama veidi kauem, sest teavad, et nendegi lemmik võib mingil hetkel samalaadset abi vajada.

  • Ootused omanikule

Koera peaks hoidma rihma otsas ja kassi puuris. Ooteruumis võib olla teisigi loomi ning vabalt ringi kalpsav patsient võib plehkugi pista. Iga omanik tunneb niipalju oma looma, et teab, kas tema lemmik võiks vajada suukorvi ooteruumis või vastuvõtulaual. Me usaldame teid, kui ütlete, et teie hoolealune ei hammusta, kuid paraku on selline usaldus mitmel korral arstile veriste näppudega lõppenud. Kui kahtlete oma loomas, siis pigem paluge suukorvi. Kliinikus on need olemas. Loomaarstil on õigus keelduda teenindamast agressiivset või vaktsineerimata looma!

  • Kõiki väljapandud reklaammaterjale võib lugeda ja kaasa võtta.
  • Kontrollige  oma looma kiipi ja kaaluge teda enne kabinetti sisenemist.
  • Informatsioon ja konfidentsiaalsus

Arvutiprogrammis on iga patsiendi kohta haiguslugu. Sama informatsiooni ja ravimisjuhised saadame omanikule e-mailile või prindime välja A4 paberile peale igat visiiti. Kui midagi jääb arusaamatuks, siis enamasti oskab ka registraator aidata ja nõu anda. Et registraator teaks, millega on tegu, on helistamisel soovitav öelda esmalt oma nimi, viimase külastuse aeg ja probleem, mille tõttu helistate. Pole midagi, kui te ei mäleta oma raviarsti nime. Registraator leiab selle programmist. Kui loomaomanik soovib vestelda oma raviarstiga pooleliolevast ravist või patsiendi tervisest peale operatsiooni, siis ühendatakse ta esimesel võimalusel või helistab arst ise tagasi. Meilidele vastame nii kiiresti kui võimalik, aga igal juhul 3 tööpäeva jooksul. Alati teeb heameelt kui helistatakse või meilitakse ka siis, kui loom on paranenud.

Meiega saab ühendust ka FB-s, aga nii FB-s kui kliiniku meilis ei tegele vastamisega loomaarst, seega ei ole väga spetsiifilisi küsimusi sinna mõtet saata, vaid pigem võtta ühendust oma raviarstiga.

Informatsiooni patsiendi seisundi, diagnoosi või ravi kohta antakse vaid looma omanikule, tema poolt volitatud isikule või teisele loomaarstile, kelle juurde nimetatud patsient suundus.

  • Tasumine

Tiina Toometi Kliinik on isemajandav eraettevõte ja see seab meie soovidele, aidata kõiki loomi, omad karmid piirid. Mõistame hästi, et looma haigestumine ja sellele järgnev ravi, on kulukas ja raskesti perekonna eelarvesse mahutatav.

Telefoni teel on võimalik öelda vaid väga umbmääraseid hindu või rutiinsete operatsioonide maksumusi. Vajaminevate uuringute hulk selgub ikkagi peale esmast ülevaatust. Omaniku soovil koostame vajaminevate menetluste või operatsioonide kohta hinnakalkulatsiooni.

Enne ravi alustamist arutame omanikuga võimalikke kulusid. Uuringud on tänapäeva veterinaarias enamasti kallimad kui ravi. Huupi ravides aga kahjustaksime looma ja kulud võivad lõppkokkuvõttes olla veelgi suuremad ja kahju korvamatu.

Kliinikus saab maksta nii sularahas, panga –ja krediitkaardiga. Arvega maksmine tuleb kõne alla pikaaegsetel püsiklientidel erandkorras. Teeme koostööd Medicredit´ga. Sealt saab ootamatute kulutuste puhul vajaminevat krediiti.