Märgistamine

Eestis märgistatakse lemmikloomi mikrokiipidega. Kiipimine näitab hoolivust ja võimet kanda looma eest vastutust kogu tema eluaja vältel, Tallinnas on kasside kiipimine kohustuslik.

Mis on mikrokiip?
Mikrokiip on väike elektroonilist informatsiooni sisaldav biokapsel, mis kannab endas täiesti ainulaadset digitaalset 16-kohalist numbrikombinatsiooni.

Kuidas kiipi paigaldatakse?
Loomaarst süstib mikrokiibi loomale naha alla vastava süstlalaadse instrumendiga. Seetõttu ei ole protseduur valulikum kui tavapärane vaktsineerimissüst. Naha alt on kiip spetsiaalse lugejaga hõlpsasti leitav.

Kuidas seda looma seest leitakse?
Mikrokiibi olemasolu looma naha all saab kontrollida mikrokiibi lugejaga. Kui kiip on olemas, ilmub kiibilugeja ekraanile kiibi number.

Kuidas kaitseb mikrokiip looma?
Mikrokiipimine on garantii looma omaniku väga kiireks ja objektiivseks tuvastamiseks — looma kadumise, varastamise või leidmise korral. Omaniku andmed on registrist saadaval ööpäevaringselt.

Kas mikrokiip kassi sees ohustab kassi või tema omaniku tervist?
Ei ohusta, kuna kiip ei kanna endas mingit laengut, ei väljuta kiirgust ega põhjusta kudede kahjustusi. Mikrokiip aktiviseerub ainult lugemisaparaadi toimel.

Mida nende andmetega peale hakata?
Mikrokiibitud loom kantakse loomaomaniku avalduse alusel üle-eestilisse lemmikloomaregistrisse www.lemmikloomaregister.ee, mis on seotud üle-euroopalise registri Europetnet’iga. Loomaomanik võib kanda looma ise läbi riigiportaali „Kohalike omavalitsuste lemmikloomade registrisse“ või paluda selleks kohaliku omavalitsuse poolt volitatud töötaja abi.

NB! Kiipimine on Tallinnas kohustuslik.

Kiip ilma vastava andmebaasita on kasutu numbrikombinatsioon, kuid andmebaasist leiab looma omaniku ja tema kontaktandmed hõlpsasti üles.

Kui leitakse peremeheta loom:

– otsitakse loomalt mikrokiipi. Kiibilugejad on kliinikutes ja koerte varjupaikades

– mikrokiibi number sisestatakse registri vastavasse lahtrisse

– ekraanile ilmuvad omaniku telefoninumbrid ja elukoha piirkond

– omanikuga võetakse kohe ühendust ja sõber on varsti kodus.