Käitumisnõustamine

Kasside käitumisest on vahel väga keeruline aru saada. Oluline on eristada haigust käitumishäirest. Väga sageli on kassi ootamatult tekkinud imelik käitumine mõne haiguse tunnus. Sageli ka ainus tunnus. Seetõttu peaks imelikult käituva kassi laskma kõige pealt arstil üle vaadata. Kui midagi haiguslikku ei õnnestu tuvastada, siis järgneb detektiivitöö, mille käigus püütakse jälile jõuda käitumishäirete põhjustele. Kassid on väga konservatiivsed ja paljud neist ei kohane uuendustega. Näiteks uus kass, korterivahetus, mõne pereliikme lahkumine jne.

Kergemate käitumishäirete puhul piisab lihtsamatest vahenditest (näiteks feromoonid) ja käitumise modifikatsioonist. Keerulisemate puhul kasutatakse psühhotroopseid ravimeid.