Tiina Toometi Loomakliinik

ninast sabaotsani...

Eelregistreerimine

 • Meie kliinikus toimub vastuvõtt nii tööpäeviti kui ka laupäeval eelregistreerimisega.
 • Telefonil 64 13 111 või 64 13 110 saab aegu kinni panna kõigil kliiniku lahtioleku aegadel.
 • Interneti teel me praegu veel eelregistreerimist ei teosta.
 • Meie kogenud registraatorid püüavad teilt saadava info põhjal leida õige spetsialisti ja teile sobiva aja. Samuti oskavad nad öelda orienteeruva hinna, kuid see võib suuresti muutuda sõltuvalt uuringutest, mis võivad vajalikuks osutuda ja ravimitest.
 • Mõnedel juhtudel soovitavad ka teisi kliinikuid, kui meil vastava eriala spetsialistid puuduvad.
 • Kui tullakse teise arsti juurest, tuleks kaasa võtta vaktsineerimis- ja terviseraamatud, saatekirjad, röntgenpildid ja labori vastused.
 • Registraator informeerib ka erinõuetest eri protseduuride puhul (näiteks paastumine enne operatsiooni või vereproovi).

Polikliinik või päevane statsionaar

 • Kuigi enamik patsientidest saab abi esimese pooletunnise visiidiga, on suur hulk ka neid, kes vajavad lisauuriguid ja mõneks ajaks kliinikusse jätmist. Kindlasti tuleb sisse jätta eluohtlikus seisundis patsiendid, kuid üsna palju jääb meile loomi ka terveks päevaks lihtsalt uuringutele. Siin on eelkõige omaniku mugavust silmas peetud, sest sageli võtavad diagnostilised protseduurid aega tunde ja inimesed ei saa nii kaua töölt ära olla, et kliinikus istuda. Ka on turvalisem pidada haiget looma kliinikus järelvalve all, kui üksinda kodus.

Ootamatud juhtumid

 • Ootamatud hädaolukorrad nagu liiklusõnnetused, sünnitused, haavad, kuseteede ummistused, maokeerd jne. võetakse vastu järjekorrast hoolimata. Enamik loomaomanikke on niisugusel juhul mõistvad ja soostuvad ootama veidi kauem, sest teavad, et nendegi lemmik võib mingil hetkel samalaadset abi vajada.

Ootused omanikule

 • Koera peaks hoidma rihma otsas ja kassi ning pisinärilisi puuris. Ooteruumis võib olla teisigi loomi ning vabalt ringi kalpsav patsient võib plehkugi pista. Iga omanik tunneb niipalju oma looma, et teab kas tema lemmik võiks vajada suukorvi ooteruumis või vastuvõtulaual. Me usaldame teid, kui ütlete, et teie hoolealune ei hammusta, kuid paraku on selline usaldus mitmel korral arstile veriste näppudega lõppenud. Kui kahtlete oma loomas, siis pigem paluge suukorvi. Kliinikus on need olemas. Loomaarstil on õigus keelduda teenindamast agressiivset või vaktsineerimata looma!
 • Kõiki väljapandud reklaammaterjale võib lugeda ja kaasa võtta.
 • Kaaluge oma looma enne kabinetti sisenemist.

Informatsioon ja konfidentsiaalsus

 • Arvutiprogrammis on iga patsiendi kohta haiguslugu. Sama informatsiooni ja ravimisjuhised saadame omanikule e-mailile või prindime välja A4 paberile peale igat visiiti. Kui midagi jääb arusaamatuks, siis enamasti oskab ka registraator aidata ja nõu anda. Et registraator teaks, millega on tegu, on helistamisel soovitav öelda esmalt oma nimi, viimase külastuse aeg ja probleem, mille tõttu helistate. Pole midagi, kui te ei mäleta oma raviarsti nime. Registraator leiab selle kaardilt. Kui loomaomanik soovib vestelda oma raviarstiga pooleliolevast ravist või patsiendi tervisest peale operatsiooni, siis ühendatakse ta esimesel võimalusel või helistab arst ise tagasi. Alati teeb headmeelt kui helistatakse ka siis, kui loom on paranenud.
 • Informatsiooni patsiendi seisundi, diagnoosi või ravi kohta antakse vaid looma omanikule, tema poolt volitatud isikule või teisele loomaarstile, kelle juurde nimetatud patsient suundus.

Tasumine

 • Tiina Toometi Kliinik on isemajandav eraettevõte ja see seab meie soovidele, aidata kõiki loomi, omad karmid piirid. Mõistame hästi, et looma haigestumine ja sellele järgnev ravi, on kulukas ja raskesti perekonna eelarvesse mahutatav.
 • Telefoni teel on võimalik öelda vaid väga umbmääraseid hindu või rutiinsete operatsioonide maksumusi. Vajaminevate uuringute hulk selgub ikkagi peale esmast ülevaatust.
 • Enne ravi alustamist arutame omanikuga võimalikke kulusid. Uuringud on tänapäeva veterinaarias enamasti kallimad kui ravi. Huupi ravides aga kahjustaksime looma ja kulud võivad lõppkokkuvõttes olla veelgi suuremad ja kahju korvamatu.
 • Kliinikus saab maksta nii sularahas, panga –ja krediitkaardiga. Arvega maksmine tuleb kõne alla pikaaegsetel püsiklientidel erandkorras.

Tiina Toometi Kliinik    |     Sõle 3, Tallinn, 10614     |     E-post: info@toometikliinik.ee